Brinkmann BZ34 gjør det samme som GZ34/5AR4-røret som tidligere ble brukt i RöNt II. BZ34 utfører den samme funksjonen, men uten aldring og eventuell feil som alle vakuumrør er utsatt for.