Den første X-AMP ble utviklet personlig av Dieter Burmester og ble først brukt i kombinasjonen 870 omformer-forsterker og 877 forforsterker. Siden den gang har kunnskap fra flere tiår med erfaring innen analog signalbehandling resultert i kontinuerlig utvikling. Den andre generasjonen av X-AMP bærer også Dieter Burmesters signatur og har blitt brukt i ulike Burmester-produkter siden midten av 2000-tallet og frem til i dag.

Det underliggende kretskonseptet til den nye X-AMP-generasjonen bevarer de ytelsesrelaterte grunnleggende egenskapene til teknologien, men det ble nøye utvidet og foredlet med den nyvunne kunnskapen. Derfor er ånden i den originale BurmesterX-AMP-teknologien bevart, men lydytelsen er ytterligere forbedret.

Teknologien
Burmester 111 X-AMP 3 Upgrade er en tre-trinns, fullt komplementær signalforsterker som har enestående lydegenskaper takket være målrettede kompensasjonsteknikker. Den svært høye lineariteten, selv uten negativ tilbakemelding, samt den nesten fullstendige uavhengigheten av alle lydrelevante egenskaper fra alle miljø- eller driftsforhold er viktig å understreke.

Alle komponenter som brukes er innenfor et svært smalt toleranseområde og er valgt i henhold til de høyeste standarder, spesielt transistorene. I tillegg beskytter det skjermende aluminiumsdekselet den sensitive elektronikken mot ytre forstyrrelser. Dermed er den fullstendig analoge kretsen designet for lang levetid.

På grunn av betydelig økt kretskompleksitet er integrasjonstettheten høyere enn noen gang før for en Burmester-hjemmekomponent, og det er derfor automatiserte produksjonsmetoder med betydelig forbedret presisjon brukes. Til slutt er hver X AMP 3 likevel nøye testet individuelt mot stramme feiltoleranser.

Den nye generasjonen
Burmester X-AMP 3 er en diskret operasjons forsterker designet spesielt for bruk i fremtidige Burmester high-end lydprodukter. Den diskrete designen gjør det mulig å oppnå optimal ren lyd når som helst i signalbanen.

Burmester X-AMP 3 brukes som utgangsforsterker i kombinasjon med DAC-er, phonomoduler eller volumkontrollere for å overføre musikksignalet tapsfritt til effektforsterkeren. Kildeenheter eller forforsterkere drar for eksempel nytte av denne nøye utformede forsterkermodulen med unik lydytelse.

Utover signalkvaliteten er temperaturstabilitet, støyytelse og signalbåndbredde til den nye X-AMP 3 også blitt ytterligere optimalisert sammenlignet med de to forgjengerne. Konstruksjonen er diskret, det vil si laget av enkeltstående, nøye utvalgte komponenter en selvfølge for Burmester.

Kompleksiteten til Burmester X-AMP 3 er sammenlignbar med den til et mekanisk urverk og består av omtrent 100 komponenter per modul. Med sine betydelig forbedrede lydparametere presser X AMP 3 grensene for hva som er teknisk mulig, og muliggjør dermed et tidligere uoppnåelig reproduksjonsnivå.