Brinkmann protractor gir en presisjonsjustering av pickup og tonearmen, men det krever fortsatt svært forsiktig bruk av vinkelmåleren for å oppnå best resultat.